Kontakti:

 

Κ. KAMINAS S.A.

Biokarpet Home

Kaminas Home Gallery

 

Klm I 4rt të rrugës kombëtare Janinë- Athinë

Janinë

Kodi Postar 45500

Greqi

 

Komunikim Vasilis Kaminas

Celular: (0030) 6942067299

 

Fix: (0030)26510 43 444

Fax: (0030 ) 26510 43 155

Κ. KAMINAS S.A.

Biokarpet Kaminas Carpet

Galery/ Kaminas Floor Gallery

 

Klm I 4rt të rrugës kombëtare Janinë- Athinë

Janinë

Kodi Postar 45500

Greqi

 

Komunikim Titika Kamina

Celular: (0030)6942067297

 

Fix: (0030)26510 85 215

Fax: (0030 )26510 67 458

                                                ORARI (Biokarpet - Biokarpet Home)

                                     Të Hënën- të Mërkurën > 09:00 - 15:00 & 18:00-21:00

                           Të Mërkurën, të Enjten & të Premten > 09:00 - 14:30 & 17:30 - 21:00

                                                           Të Shtunën> 09:00 - 15:00

email:info@kaminas.gr