Dunlopillo

Talalay Latex

Natyra në shërbimet e gjumit

Latex qelizor është materiali më i mirë për jastëket dhe shtresët. Një formë, megjithatë, është madhështor. Lateksi qëlizor Dunlopillo, e krijuar perms procedures Talalay.

 

Procesi Talalay është shumë më shtrenjtë në krahasim me procesin e zakonshëm e prodhimit të Lateksit qelizor por rezultatet janë shumë më superiore.Tipar i këtij procesi janë vrymat e shumta dhe qelizat e hapura, të cilat krijojnë efektin optimal në shtresën, me ventilimim ideal, mbrojtje të plotë nga bakteret, myk, faktoret alergente, rezistent jo vetëm në kohë por edhe në përdorim!