Sistemet drita

Mbrojtje nga drita e brendshme:

4Llojet e blinds, blinds horizontale, blinds rul, blinds vertikale, blinds, blinds pleated, blinds roman panel.

Mbrojtje nga drita jashtme:

4Llojet e blinds, blinds horizontale, blinds rul dhe rrjete celik arkitektonike

Sistemet drita:

4 Blinds horizontale (petezuar-druri blinds) 4 Blinds Vertical blinds pelhure-(PVC-blinds druri) 4 Rul pelhure 4 Pako pelhure 4 Blinds pleated 4 Panelet pelhure

Te gjitha llojet e shoqeruar nga motorizuara ose manual kontrolleve

www.assimakopoulos.gr